Koledar

Prihajajoči
a večeru SKG 12.marca znova gostimo skupino Mesto na gori. Vstopnine ni. Lepo vabljeni!
Prihajajoči
Prek meditacije Božje besede in svetih podob se bomo duhovno pripravili na Veliko noč.
Prihajajoči
Prek meditacije Božje besede in svetih podob se bomo duhovno pripravili na Veliko noč.
Prihajajoči
Prek meditacije Božje besede in svetih podob se bomo duhovno pripravili na Veliko noč.
Prihajajoči
Prek meditacije Božje besede in svetih podob se bomo duhovno pripravili na Veliko noč.
Prihajajoči
Na pomladanskih srečanjih animatorjev Oratorija, ki se odvijejo v vsaki škofiji, je predstavljen novi oratorijski priročnik, ki ga animatorske skupine lahko z drugim gradivom tudi že prevzamejo. Poudarek je na predstavitvi vrednot, zgodbe in himne, ki bodo aktualni na oratoriju 2020. Preko delavnic se animatorji naučijo tudi kaj koristnega za svoje animatorsko poslanstvo, poleg tega pa se najde tudi čas za druženje, igro, zabavo in molitev.
Prihajajoči
Nadaljevalni sklop katehez “Hodi za menoj”, namenjen mladim od 18. do 35. leta. Zadnja kateheza bo namenjena predstavitvi življenja Chiare Corbella Petrillo, žene in matere v postopku za beatifikacijo.
Prihajajoči
Nadaljevalni sklop katehez “Hodi za menoj”, namenjen mladim od 18. do 35. leta. Da bi postali Kristusovi učenci, zmožni duhovnega razločevanja.
Prihajajoči
Nadaljevalni sklop katehez “Hodi za menoj”, namenjen mladim od 18. do 35. leta. Da bi postali Kristusovi učenci, zmožni duhovnega razločevanja.
Prihajajoči
Nadaljevalni sklop katehez “Hodi za menoj”, namenjen mladim od 18. do 35. leta. Da bi postali Kristusovi učenci, zmožni duhovnega razločevanja.