Karizma, dana vsakomur

Nadaljevalni sklop katehez “Hodi za menoj”, namenjen mladim od 18. do 35. leta. Da bi postali Kristusovi učenci, zmožni duhovnega razločevanja.

Podrobnosti dogodka