Stična mladih

Srečanje Stična mladih je narodno srečanje mladih katoličanov, ki poteka tretjo soboto v septembru. Vsako leto se zbere med 5000 in 8000 mladih.

Podrobnosti dogodka