Večer SKG

Večeri SKG (sodobne krščanske glasbe) potekajo v obliki koncertov ali molitvenih večerov, ki jih pripravlja vsakič drug manj ali bolj uveljavljen SKG band. Je priložnost za mlade ustvarjalce, da se predstavijo, in za obiskovalce, da uživajo v in se približujejo Bogu s sodobno krščansko glasbo.

Podrobnosti dogodka