Zajemi pri izviru življenja, vstopanje v kontemplativno molitev

Srečanje za mlade, ki jih priteguje notranja molitev. Vsem, ki so žejni Boga, želimo ponuditi možnost, da vstopijo z Njim v globlji osebni odnos. Uvodni besedi sester bo sledila vodena molitev v tišini. Po odmoru bo skupna molitev s sestrami , ob 11.30 bo sv. maša, po njej kosilo in pogovorni del srečanja z diaprojekcijo utrinkov iz življenja v karmelu.

Podrobnosti dogodka