O nas

Spletna stran skupnost mladih je namenjena vsem mladinskim organizacijam, ki delujejo v mladinski pastorali. Na njej lahko organizacije dodajajo dogodke za mlade, ki so namenjeni vsem ne glede na članstvo v organizaciji.

Vsa vprašanja, opombe, pobude ali napake lahko napišete na elektronski naslov: info@skupnostmladih.si.

 

Za prijavo organizacije na portalu Skupnost mladih, je potrebno zadostiti naslednjim pogojem:

  • organizacija se mora ukvarjati z mladinsko pastoralo v katoliški Cerkvi na Slovenskem
  • organizacija mora izvajati vsaj en program ali dogodek, ki je odprt za udeležbo vseh mladih.

 

Za prijavo dogodka na portalu Skupnost mladih mora dogodek izpolnjevati naslednje kriterije:

  • dogodki so v osnovi namenjeni starostni skupini mladih (13-29),
  • mladi se jih lahko udeležijo ne glede na članstvo v organizaciji. Izjema so večji dogodki na nacionalni ravni,
  • dogodki so organizirani za nacionalno ali regionalno raven,
  • premislite, ali je to res nekaj, kar mlade približa Kristusu.