Speaker Listing 2

Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani
Škofijski odbor za mladino Murska Sobota – ŠOM MS
Mladinska organizacija
FZL
Mladinska organizacija
Mladi odrasli oznanjevalci Kristusa
Mladinsko gibanje
Skupnost Emanuel
Laiška skupnost
Misijonsko središče Slovenije
Misijonska organizacija
Majcnov dom
Redovna skupnost
Korus
KONFERENCA REDOVNIH USTANOV SLOVENIJE
Jezuitski kolegij v Ljubljani
Vzgojno-izobraževalna organizacija