Speaker Listing 7

Katoliški študentski dom
Vzgojno-izobraževalna institucija
Ustanova za pomoč slovenskim izseljencem
Mladinsko gibanje