Jezuitski kolegij v Ljubljani

Jezuitski kolegij je ustanova, ki se ukvarja z raznovrstno formacijo študentov ter sledi krščanskim vrednotam in jezuitskemu pristopu do posameznika. Ta upošteva njegove potrebe, spodbuja njegove darove in omogoča nove možnosti delovanja znotraj in zunaj domačega okolja.

Jezuitski kolegij je s svojimi programi in s svojo skupnostjo odprt za študente, ki stanujejo v rezidenci kolegija, kakor tudi za zunanje študente.

Leave a Comment

Podatki organizacije
  • Naslov
    Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
  • Email
    damjanristic@gmail.com