Misijonsko središče Slovenije

Skupina SLED je skupinska priprava na misijone pod okriljem Misijonskega središča Slovenije. Povabljeni so vsi, ki si želijo v misijone kot laiški misijonarji vsaj za 1 leto, in vsi, ki jih misijoni le zanimajo, a se še niso dokončno odločili. Namen skupine je predvsem celostna priprava na misijone, tako duhovna, psihična, socialna, kot tudi telesna in strokovna priprava. Posameznik tekom priprav prečisti svoje namene in motive, da se lahko zrelo in odgovorno odloči za drugačno življenjsko pot. Poleg tega pa spoznava tudi svoje sposobnosti in pomanjkljivosti, ki bi lahko posamezniku otežile izkušnjo. Srečanja, ki so enkrat mesečno, obsegajo področja, ki so pomembna za plodno in osrečujočo misijonsko izkušnjo (osebna vera, reševanje konfliktnih situacij, življenje v skupnosti, tropska medicina ipd.).

Leave a Comment

Podatki organizacije
  • Naslov
    Kristanova 1, 1000 Ljubljana
  • Telefon
    01/300 59 50
  • Email
    missio@rkc.si