Rafaelova družba

Rafaelova družba je ustanova, ki svojo skrb namenja slovenskim izseljencem in zdomcem. Že več kot desetletje vsako leto organiziramo večdnevna srečanja za mlade iz zamejstva, izseljenstva in iz matične države, ki smo jih poimenovali Višarski dnevi mladih. V zimskih terminih potekata dve tridnevni srečanji, poleti pa pripravimo štiridnevni program. Srečanja so na eni strani polna družabnih in športnih aktivnosti, saj se želimo približati mladim, na drugi strani pa tudi vsebinsko zelo bogata. Pozimi dan tako namenjamo smučanju ali pohodom po okoliških vrhovih, poleti pa se na Svete Višarje peš povzpnemo po romarski poti. Ob večerih medse povabimo ugledne goste, ki nam vsak s svojega stališča predstavijo tematiko s področja slovenskih izseljencev po svetu. Pogovoru sledi izmenjava mnenj, izkušenj in vtisov med mladimi iz različnih slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu. Takšna srečanja utrjujejo vezi med mladimi iz matične domovine in med mladimi izseljenci in nas vse bogatijo.

Leave a Comment

Podatki organizacije
  • Naslov
    Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana
  • Telefon
    01 438 30 50
  • Email
    rafaelova.druzba@siol.net