Slovenska karitas (youngCaritas)

VIZIJA »youngCaritas – Karitas mladih v Sloveniji« V naslednjih treh letih ustvariti prostor za promocijo prostovoljstva in sodelovanje mladih v Karitas z namenom ustvarjanja trajnostnega sveta solidarnosti in socialne pravičnosti. Skupaj z mladimi bomo oblikovali programe za pomoč ljudem v stiski, zagovorništvo, osveščanje, preventivo, oblikovali poti za vključevanje v Karitas ter usposabljanja mladih za prostovoljsko delo v Karitas.

POSLANSTVO »youngCaritas – Karitas mladih v Sloveniji«

Mladi za boljši svet v službi človekovega dostojanstva.

Poslanstvo »youngCaritas – Karitas mladih v Sloveniji« je oblikovanje vzgojnega okolja, ki mlade motivira in vzgaja v vrednotah Karitas za ljubečo skrb za ljudi v stiski, glas revnih v družbi in v ljudi, ki bodo v službi človekovega dostojanstva gradili svet solidarnosti.

Namen:

 • Vzgajati mlade v duhu Evangelija in družbenega nauka Cerkve k odprtosti do ranljivih in ljudi v stiski ter tako graditi sočutno družbo prihodnosti.
 • Omogočiti mladim, da preko prostovoljskega dela aktivno participirajo v Cerkvi in družbi na področju karitativnosti z namenom ustvarjanja sveta solidarnosti in socialne pravičnosti.
 • Mladim omogočiti socialno okolje v katerem lahko uresničijo svoje ideje, znanje ter pridobijo nove kompetence in izkušnje.
 • Pripravljati teren za izgradnjo mostu med mladimi in odraslimi v Karitas.

KORAKI DO URESNIČITVE VIZIJE

1. Razvijati področja dela – programe, kamor se bodo mladi lahko vključili kot prostovoljci oz. jih bodo mladi sami oblikovali in izvajali

Trenutno že razvita področja oz. področja, ki so v nastajanju in se odvijajo v različnih organizacijah Karitas:

 • Letovanja in tabori za otroke
 • Pomoč invalidom, bolnim, starejšim
 • Odziv na izredne dogodke
 • Zagovorništvo, osveščanje, preventiva
 • Mednarodno prostovoljstvo
 • Migranti
 • Mladi za mlade
 • Sodelovanje z drugimi organizacijami (72ur brez kompromisa…)
Leave a Comment

Podatki organizacije
 • Naslov
  Kristanova 1, 1000 Ljubljana
 • Telefon
  01 300 59 60
 • Email
  young.caritas@karitas.si