Socialna akademija

Smo skupina ljudi vseh generacij, ki jim ni vseeno, kam gre ta svet. Zato čutimo poklicanost, da ga po svojih močeh pomagamo spreminjati na bolje.

S tem, da dajemo priložnosti mladim, da se izkažejo. S tem, da odpiramo prostor dialoga med različnimi. S tem, da skušamo odkrivati vrednote človekovega dostojanstva, skupnega dobrega in solidarnosti tudi v vsakdanjem življenju.

Tako posameznikom pomagamo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine. Skupine krepimo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe. Gradimo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

Leave a Comment

Podatki organizacije
  • Naslov
    Tržaška 132, 1000 Ljubljana
  • Telefon
    068 616 004
  • Email
    info@socialna-akademija.si