Študentski dom Vincencij

Študentski dom Vincencij je katoliški študentski dom, ki želi katoliškim študentom omogočiti dobro okolje za življenje. V okviru doma se s tem namenom organizirajo srečanja skupin, ki jih študentje želijo: študentska skupina, pevski zbor, dramska skupina … S sodelovanjem pri skupinah ima vsak študent možnost, da raste, napreduje pri tem, kar ga veseli. Predvsem želimo, da poglablja svoj odnos z bližnjimi in Bogom. Študentska skupina ŠDV je odprta tudi navzven. Na njenih srečanjih študentje razmišljajo o svoji duhovni rasti, kar jih spodbuja pri vsakdanjem prizadevanju v to smer.

Leave a Comment

Podatki organizacije