Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani

Teološka fakulteta v Ljubljani (uradno: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta; kratica UL TEOF) je edina teološka visokošolska ustanova v Sloveniji; poleg osnovne enote v Ljubljani (ki se nahaja v zgradbi Alojzijevišča na Poljanski cesti 4) ima še ločeno Enoto v Mariboru (ki se nahaja na Slomškovem trgu 20).

Veliki kancler fakultete je ljubljanski nadškof in metropolit (msgr. Stane Zore OFM), dekan je prof. dr. Janez Vodičar.

Teološka fakulteta, ki ima svoje korenine v srednjeveških samostanskih in katedralnih sholah ter najodličnejše mesto na prvih univerzah, je tudi na Univerzi v Ljubljani ena od petih ustanovnih fakultet. Njen predhodnik je bil jezuitski kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih 1601 do 1773, vrsta drugih redovnih visokih šol in škofijske teološke šole.

Kot ob svojih začetkih želi Teološka fakulteta tudi na pragu tretjega tisočletja ob stalni skrbi za kvaliteto pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi in o življenju v njej.

Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje.

Kot katoliška fakulteta v zvestobi kulturnemu krogu, iz katerega je izšla, pri tem sledi avtoriteti cerkvenega učiteljstva in skrbi za intelektualno pripravo kandidatov za duhovništvo ter laiških sodelavcev in sodelavk v Cerkvi in širši družbi.

Leave a Comment

Podatki organizacije