Zavod sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava je zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti. Pod njegovim okriljem deluje šest enot: Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom, Študentski dom Janeza F. Gnidovca, Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Vrtec Dobrega pastirja.

Leave a Comment

Podatki organizacije
  • Naslov
    Štula 23, 1000 Ljubljana
  • Telefon
    (01) 58 22 200
  • Email
    info@stanislav.si